miércoles, 2 de mayo de 2012

Susqueda 2008: uns quants mots de bosc

Sense voler allargar-me gaire, us ofereixo a continuació una tria no exhaustiva de mots relatius a l'àrea temàtica dels mots de bosc que vam poder aplegar en les sessions enregistrades al municipi de Susqueda, a la comarca de la Selva, durant la primavera de l'any 2008.  

La tria és personal i, doncs, no exhaureix completament el contingut informatiu dels enregistraments. No se citen en aquest apunt alguns noms d'arbres i de bolets característics d'aquest indret, ni tampoc els mots que, havent estat observats igualment en aquest punt geogràfic o en altres de propers, ja tenen, o preveig que puguin tenir, una referència en aquest mateix blog. 

El nostre objectiu és, com sempre, el de donar compte d'aquells elements lingüístics que donen el to local a la zona escorcollada i, igualment, el de difondre algunes peces lèxiques que no figuren als repertoris lexicogràfics o que hi figuren amb poques dades.      
 • barder  m.  'conjunt de plantes espinoses (sobretot quan ja han estat tallades)' (DCVB: Olot, Empordà, Selva) 
 • branc   m.  'branca grossa'  (DCVB: Rosselló, Ribagorça, Pla d'Urgell, Vendrell) 
 • cavorca  f.  (o oberta) 'escorça de l'arbre buidat de dins'  (potser del llatí CAVA ORCA 'cova infernal')
 • esbrinxada  f.  'esgarrinxada (a bosc)'  (no figura al DCVB)
 • esmatissar  v. tr.  'llevar les mates, fer net a bosc, especialment als marges' (DCVB: Empordà)
 • estassabarders  m. 'eina de tall que serveix per tallar bardisses'  (DCVB: Ripoll, Olot, Empordà) 
 • flot  m.  (o tancada) 'aplec no gaire nombrós d'arbres'  (ex.: un flot d'oms) (accepció no consignada al DCVB) 
 • llistat, -ada  'arbre que puja dret i sense nusos (dit sobretot del faig)'  (també a Viladrau, 2007, i a  Vilanova de Sau, 2008)  (DCVB: Tortosa) 
 • ramall  (segons solució "ieista") m.  'ramall, conjunt de branques'  (no figura al DCVB)
 • ramar  v. intr.  'criar branques els arbres'  (sense localització al DCVB)
 • romeguereda  f.  'esgarrinxada produïda per una romeguera'  (accepció no consignada al DCVB) Apunt dedicat al senyor Josep Mercader, de la casa de l'Om.  


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...