lunes, 9 de abril de 2012

Miseronobis

miseronobis   m.   [mizəɾunɔ́βis]  'poca cosa, micarella' 


Mot oït a la vila de Torelló en la sobretaula del dia de Divendres Sant de l'any 2012, emprat per fer referència a unes pobres deixalles de menjar. 

Informació complementària: com a adjectiu, el mateix mot pot ser usat en el sentit de 'magre, neulit'.

Origen:  el llatí misere(re) nobis  'tingues pietat de nosaltres' .  

No figura al DCVB ni al DECLC.    

La imatge ha estat manllevada del blog El porquet de sant Antoni, on us recomano d'acudir.


1 comentario:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...